Gramlar
Bonjour !
Ev yapımı ekmek sevenler Club-Paneo, daha fazlası
Bir tarif bulun Tamam

Ekmeğin güzel hikayesi


İnsanlar mayaladıkları hamuru lavaş yapmak için kullanabileceklerini keşfettiklerinde yeni lezzet ve doku vererek ilk defa ekmek üretmişlerdir. Ekmek bugünde eskiden olduğu gibi temel ve gerekli bir gıdadır. Tıpkı nefes aldığımız hava, içtiğimiz su gibi. Birçok ülkede bu temel bir besindir. Şimdi geleneksel tatlara dönüş, hobi olarak ilgilenme ve sağlıklı yaşam bilincinin artması sayesinde ev yapımı ekmek birçok tüketicinin zevk aldığı, tariflerin bazen hayret verici şekilde bir ülkeden diğerine büyük ölçüde değişebildiği bir gıdadır.
Çok çeşitli ve farklı malzemelerin kullanılabilmesi, insanların kendi içindeki fırıncıyı tanıma arzusu ve kendi “ellerini kirletme” arzusu, işte bütün bunlar tüketicileri kendi ekmeklerini evlerinde elde veya bir makine yardımıyla yapmak konusunda cesaretlendirmiştir.


Tarih öncesi : Başlayanlar için : harman ve ekmek yapımı

Ekmek takriben 5000 yıl önce icat edildi. Ekmek keşfedilmeden önce tahıl bazlı gıdalara dayanan yiyecekler ve lavaşlar insanların günlük yiyeceklerinin esas unsurlarıydı. Neolitik zamanlarda harman yapanlar, o zamanlar çok sayıda yetişen hububatları toplarlardı. Bunlar kaba bir un elde etmek için ezilir ve açık ateş üzerinde pişirilen köy yapımı düz ekmekler yapmak için kullanılırdı.
5. asırda Orta Avrupa ilk yerel buğday ürününün görülmesine sahne oldu. Yakın doğuda 8. asırda göçebe avcı/toplayıcıların hayat tarzının yerini yavaş yavaş yerleşik olarak tarım yapanlar aldı. Özellikle bulundukları uygun iklim şartları sayesinde çiftçiler çeşitli ot ürünlerini yetiştirebildiler. Aynı bölgede (milattan önce 7.000 yılında) ilk fırınlar görüldü. Bu fırınlar hala Afganistanda "Tanur" veya "Tafur" adıyla olarak kullanılmaktadır.
Top

Eski Mısır : Ekmek : büyük bir şeyin başlangıcı

Tarihçiler ekmeğin milattan önce 5. yüzyılda Mısırlılar tarafından keşfedildiğine inanır. Bir efsaneye göre çok unutkan olan bir Mısır fırın ustası (bazen unutkanlıklar bir keşfin kaynağı olabilir) hububatlı hamurunu pişireceği yerde bir köşede unuttu. Bu dünyanın ilk mayalı ekmeğinin üretilmesi için gerekli olan mayalanma süresi oldu. Mısır ülkesi çok sayıda hububatın geliştirildiği Nil'in kıyıları üzerinde çok verimli topraklar içeriyordu.Un elekleri de dahil olmak üzere sayısız icatlar için onlara teşekkür etmeliyiz. Top

Eski Yunanlılar : İlk fırın zincirinin yaratılıcıları!

Yunanlılar'da ekmeği keşfettiler ve onların zekası süratle üretme tekniklerini geliştirdi ve ürünlerini değişik şekillerde üretebildiler. Bir kol kullanarak köleler tarafından çalıştırılan ve birbirinin üstüne konan 2 kare değirmen taşından oluşan Olynthian değirmenini icat ettiler (Milattan önce 2700 yılları civarında). Aynı zamanda eski Yunanistan'da ekmek pişirme mesleği ilk defa oluştu. Yunan fırın ustaları ekmeği yaptılar ve ilk pastaları ürettiler. Milattan önce 2. yüzyılda ekmeğin 72 çeşidini üretebiliyorlardı. Bu büyük medeniyetlerde ekmeğin ne kadar önemli olduğunun bir delilidir. Top

Romalılar : Ekmek mücadelesi

Yunan medeniyeti ile temasları sayesinde Romalılar ekmeğin nasıl yapıldığını keşfettiler. Yunanlı fırın ustalarını ekmek yapımı sanatını kendilerine öğretmeleri için köle olarak tekrar Yunanistan'a götürdüler. Romalılar MÖ 1. yüzyılda buğdayı bütün Roma İmparatorluğunda yetiştirilmesi noktasına kadar getirdiler. Romalılar, hamuru karıştırma şeklini ayarlayarak ve örneğin lir, kuş, yıldız şeklinde ekmek yaparak Yunan tekniklerini geliştirdiler. Ekmek bir ilah gibi övüldü. MS 1. yüzyılda bir Romalı doğacı olan Pliny the Elder (biranın mayalanması sırasında sıvının yüzeyine yükselen maya) bira köpüğüne ilave edilen "Gaulish ve Iberian" ekmeklerinin hafifliklerinin nasıl ünlü olduklarını anlatır. Bu uzun bir süre ekmek ve bira üretiminin nasıl birleştirildiğinin iyi bir göstergesi olmuştur. Top

18. ve 19. yüzyıl : İlerleme yolda

18. ve 19. yüzyıl, sanayi ve bilimsel ilerleme süreleri yavaşça sanayi alanına getirilen modern ekmek üretim metotlarına vesile oldu.
İşçiler için yorucu bir iş olan harman toplama, onların yerini alan ve çok daha çabuk bir şekilde harman yapan makinalar sayesinde kolaylaştı. İlk buharlı değirmenler kuruldu.
Maya üretimindeki ilerlemeler, mekanik hamur karıştırıcıların modernizasyonu ve sanayi alanında fırınlarda ki önemli gelişmeler ekmek sanayi bazen daha iyi ve bazende daha kötü sonuçlar getirdi.
Top

1. ve 2. Dünya Savaşları : savaş zamanında ekmek

Birinci Dünya Savaşında çok az olduğu için ekmek lüks bir gıda maddesi oldu. Tarlalar savaş alanlarına çevrildiği için artık buğday yoktu. Fırıncıların savaşa gönderilmesi de bir problem arz ediyordu. Onun yerine elle hamuru fiziksel olarak karıştırabilen insanlar bulunmuştu. İş yerlerinde erkeklerin yerlerini kadınlar almıştı. Ancak işlerini kolaylaştırmak için alet kullanıyorlardı. Böylece bu sıralarda mekanik karıştırıcılar süratle geliştirildi.
Avrupanın baki kalmasının bir başka nedeni de Amerikan buğdayının ithal edilmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Avusturya'ya ikmal yapmayı reddetti. Kahvaltılık gevrekler siyasi ve ekonomik baskı uygulamak için bir alet olmuştu. 20'ler gamsız ve ailesiz insanların zamanıydı. Ekmek bir defa daha hazır bir şekilde bulunabiliyordu. Bu bağlamda daha sonra çok meşhur olan baget ekmek ilk defa üretildi. O zamandan beri bu Fransanın sembolü oldu, bütün dünyada tanındı.

L> Takip eden yıllar çok daha kötü geçti. Harabiyet ve yoksulluk payını veren İkinci Dünya Savaşı patladı. Ekmek karne ile veriliyordu ve çok kötü kalitede idi. Rengi yeşildi ve buğday unu, bezelye, arpa, patates, pirinç ve darı unlarının karışımından üretiliyordu.
Bu ekmeğin mutlu zamanlarda olduğu gibi lezzetli olmadığını söylemekte yeterlidir.
Top

50'lerden günümüze : Kitle için üretilmiş ekmekten ekmek dilimine

İkinci Dünya savaşından sonra ekmek geniş çapta popüler oldu. Kahverengi ekmek insanlara daha çok savaş yıllarını hatırlattı. İnsanlar onu görünce hasta oluyorlardı. Ancak 50'li yıllar zenginlik dönemiydi artan ortalama ücret, insanların peynir, et ve balık gibi çeşitli gıda ürünlerini tüketebilmesi anlamına geliyordu. Ekmek lezzetini kaybetti ve ekmek tüketimi korkunç derecede azaldı.
Kilo aldırmaya sebep olduğu ve fakirlerin gıdası olmakla itham ediliyordu. 80'lerin "yeni mutfağı" dahi ekmeğin masada servis edilmesine tolerans gösteremiyordu.
Çok şükür ki ekmek bir defa daha moda oldu, herhangi bir ekmek olmasa dahi! Tüketiciler gerek sağlık ve gerekse kilo almamak için iyi olan gerçek ve lezzetli ekmeği gittikçe daha fazla talep ediyorlardı. Bu sağlık bilinci dalgası, evde ekmek pişirme kavramını oluşturdu. İnsanlar kendi lezzetli sıcak gevrek ekmeklerini pişirmekle kendi ellerini denemekten ve yeni karışımları denemekten, içine konan maddeleri seçmekten zevk alıyorlardı.

Bugün küreselleşme, göçmen dalgaları, uluslararası ticaret ve sınırların açılması kültürlerin yer değiştirmesine katkıda bulunmuştur. Dünyanın her tarafında insanlar seyahat ettiklerinde ekmeklerini de yanlarında götürürler; bu zevklerimizin ufuklarının büyük ölçüde genişlemesine katkı sağlayacaktır.
Yeni tüketici trendleri son yıllarda ortaya çıkmıştır ve ekmek yapma tekniklerindeki ilerlemeler sağlıklı ekmek, biyo ekmek, az tuzlu ekmek ve glutensiz ekmek gibi insanların ihtiyaçlarını karşılayan yeni ekmek ürünleri anlamına gelir.


Üst